Pragnę poinformować, że z dniem 31.10.2013 r. firma PolSpeak zakończyła działalność.
I would like to inform you that the PolSpeak company terminated its activity on 31st of October 2013.

Tomasz Filip